..ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/2557 ได้ที่เกษตรประจำตำบลของท่าน หรือ ติดต่อ 042-712184..
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลภัยธรรมชาติ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
บุคคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัด
ทำเนียบเกษตรจังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตร เขต
  เขต 1 จ.ชัยนาท
  เขต 2 จ.ราชบุรี
  เขต 3 จ.ระยอง
  เขต 4 จ.ขอนแก่น
  เขต 5 จ.สงขลา
  
เขต 6 จ.เชียงใหม่
  สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคอีสาน
  กาฬสินธุ์
  ขอนแก่น
  ชัยภูมิ
  นครพนม
  นครราชสีมา
  บุรีรัมย์
  บึงกาฬ
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  ยโสธร
  ร้อยเอ็ด
  เลย
  ศรีสะเกษ
  สกลนคร
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
 
อุบลราชธานี
   สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัด
  เมืองสกลนคร
  กุดบาก
  กุสุมาลย์ 
  คำตากล้า 
  โคกศรีสุพรรณ
  เจริญศิลป์
  เต่างอย
  บ้านม่วง
  นิคมน้ำอูน
  พังโคน
  พรรณานิคม
  โพนนาแก้ว
  ภูพาน
  วานรนิวาส
  วาริชภูมิ
  สว่างแดนดิน 
  ส่องดาว
  อากาศอำนวย

ภาพกิจกรรม / ข่าวส่งเสริมการเกษตร  

 
นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี นายอำเภอเมืองสกลนคร ได้กำหนดโครงการพบกันทุกวันพระใหญ่ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ...
รายละเอียด..
 

 
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรม จังหวัดสกลนคร (Zoning) โดยมี นายธรรมนูญ บุญไกรสร เกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ...
รายละเอียด..

 

 
นายธรรมนูญ บุญไกรสร เกษตรจังหวัดสกลนคร ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ในการอบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ Passbook เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ..
รายละเอียด..

   

free-web-page-counters.com